Về chúng tôi > Cac hoat dong
HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT - TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT - TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
Lớp tập huấn về thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho các CBCC,VC và NLĐ đang làm việc tại các đơn vị VPCP phía Nam Lớp tập huấn về thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cho các CBCC,VC và NLĐ đang làm việc tại các đơn vị VPCP phía Nam