Trang chủ/Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TẠI PHÒNG KHÁNH TIẾT, DINH ĐỘC LẬP

Ngày 25/4/2024, Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã được tổ chức tại Phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất. Hội trường Thống Nhất trân trọng cảm ơn niềm tin yêu của Quý đơn vị đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng các dịch vụ của…

Xem thêm

ĐẠI HỌC FULBRIGHT TỔ CHỨC THẢO LUẬN CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHI LỢI NHUẬN VÀO VIỆT NAM TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

Ngày 23/03/2024, tại phòng Đại yến, Hội trường Thống Nhất, Hội đồng tín thác trường Đại học Fulbright đã tổ chức thảo luận chiến lược xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục phi lợi nhuận vào Việt Nam. Hội trường Thống Nhất xin cảm ơn Quý đơn vị đã tin tưởng lựa…

Xem thêm