Trang chủ/Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PTSC) TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

Chiều ngày 27/12/2023, tại Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đoàn thể năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024. Hội trường Thống Nhất xin…

Xem thêm

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PV DRILLING) TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

Chiều ngày 13/12/2023 tại Hội trường Thống Nhất, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe…

Xem thêm