Tập huấn công tác kiểm toán năm 2022

Từ ngày 18 – 26/6/2022, tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất, hơn 350 học viên đến tham dự Chương trình tập huấn công tác kiểm toán năm 2022.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn tại Hội trường A