Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030

Sáng ngày 30/11/2020, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030, do ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM chủ trì, thu hút hơn 200 đại biểu tham dự.

Hội thảo diễn ra tại phòng Khánh Tiết

Phục vụ giải lao tại hành lang lầu 1