Chăm sóc cây xanh trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Sáng ngày 29/4/2020, Hội trường Thống Nhất phối hợp với Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “1800 Xanh”, nhằm giới thiệu với công chúng về việc chăm sóc, giữ gìn vườn cây trong khuôn viên Di tích lịch sử Dinh Độc Lập – một mảng xanh góp phần cải thiện bầu không khí của khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất trả lời phỏng vấn

Mảng xanh trong khuôn viên Di tích lịch sử Dinh Độc Lập