Tổ chức Lễ tốt nghiệp học sinh trường quốc tế TPHCM

Ngày 4/6/2022, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, trường quốc tế TPHCM (ISHCMC) đã tổ chức thành công Lễ Tốt nghiệp và vinh danh các học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021 – 2022.

Một số hình cảnh của buổi lễ tại phòng Khánh Tiết