Chương trình giao lưu và biểu dương Nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu Asia – thương hiệu tín nhiệm 2022

Ngày 14/8/2022, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, hơn 250 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đã đến tham dự Chương trình giao lưu và biểu dương các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu Asia – thương hiệu tín nhiệm 2022, do Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp Phương Nam và Báo Diễn đàn Nhà lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp tổ chức.

Nguồn tham khảo: https://diendannhalanhdao.vn/trang/chuong-trinh-vinh-danh-nha-lanh-dao-tieu-bieu-asia-asia-business-awards-thuong-hieu-tin-nhiem-asia-asia-branding-lan-%E2%80%93–175-3.html

Chương trình giao lưu tại phòng Khánh Tiết