Tập huấn Kiểm toán viên 2020

Chương trình tập huấn công tác kiểm toán viên diễn ra từ ngày 5-7/11/2020 do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam tổ chức lần thứ 4 trong năm 2020, tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, với hơn 350 kiểm toán viên tham dự.

Tiện nghi của Hội trường A – nơi phục vụ lớp tập huấn