CHƯƠNG TRÌNH VINH DANH THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA 2023 TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

Lễ Công bố và Vinh danh “Thương hiệu Mạnh Quốc Gia – VietnamTop Brand, Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Giỏi –Vietnam Business Awards, lần thứ IX 2024” đã được tổ chức vào ngày 14/01/2024 tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất với sự tham dự của hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp, thương hiệu mạnh quốc gia.
Hội trường Thống Nhất xin cảm ơn Quý đơn vị đã tin tưởng lựa chọn không gian tổ chức sự kiện cũng như các dịch vụ của chúng tôi.
Link tham khảo: