Công ty Cổ phần truyền thông Nhà lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức giao lưu

Sáng ngày 11/8/2019, tại phòng Khánh Tiết, công ty Cổ phần truyền thông Nhà lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức Chương trình giao lưu, biểu dương doanh nhân Việt Nam xuất sắc – thương hiệu dẫn đầu hội nhập quốc tế, nhằm động viên và tôn vinh các doanh nhân trẻ đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Sảnh đón khách

Phòng Khánh tiết – nơi diễn ra chương trình giao lưu