0915 801 778 – 0915 391 778

Công ty TNHH Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức tọa đàm

Sáng 13/9/2022, tại lầu 1, Hội trường Thống Nhất, gần 20 giáo sư đến từ trường Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Leeds (London, Anh Quốc) đã tham dự tọa đàm ”Chương trình hợp tác nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học Fulbright Việt Nam”, do Công ty TNHH Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức.

Một số hình ảnh của buổi tọa đàm