0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đệ Tam

Chiều ngày 23/12/2019, Công ty Cổ phần Đệ Tam tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất, với hơn 100 đại biểu tham dự.

Nguồn: http://www.detamland.com/upload/files/CBTTNGAY%209122019.pdf

Toàn cảnh Đại hội tại lầu 1, Hội trường A