0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội cổ đông Công ty Casumina năm 2019

Ngày 25/4/2019, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina) tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019, với hơn 200 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh Đại hội tại lầu 1, Hội trường A

Phục vụ giải lao