0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội Cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại SMC

Sáng ngày 20/4/2019, tại phòng Đại Yến, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại SMC tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019, với hơn 100 khách tham dự.

Sảnh đón khách tại lầu 1

Toàn cảnh Đại hội tại phòng Đại Yến