Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần hàng không Vietjet

Ngày 18 và 19/4/2019, tại Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019, với hơn 700 đại biểu tham dự.

Sảnh đón khách tại lầu 1

Phòng Khánh Tiết – nơi diễn ra Đại hội

Toàn cảnh Đại hội tại phòng Đại Yến