Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty chứng khoán Sài Gòn

Ngày 25/4/2019, tại phòng Khánh Tiết và Nội Các, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019, với hơn 500 đại biểu tham dự.

Sảnh đón khách tại lầu 1

IMG_7385

Phòng Nội Các – phục vụ khách VIP

Đại hội tại phòng Khánh Tiết

Phục vụ giải lao