Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần thép Nam Kim

Sáng ngày 22/4/2022, tại phòng Đại Yến, Hội Trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần thép Nam Kim đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, với hơn 120 cổ đông tham dự.

Phòng Đại Yến, nơi diễn ra Đại hội

Sảnh phục vụ giải lao