0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đệ Tam

     Ngày 29/6/2020, tại Hội trường A, Nhà khách 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần Đệ Tam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019, với hơn 100 đại biểu tham dự.

Đại hội diễn ra tại Hội trường A