0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại SMC

Sáng ngày 20/6/2020, tại phòng Đại Yến, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại SMC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020, với hơn 100 cổ đông tham dự.

Phòng Đại yến – nơi tổ chức đại hội

Hành lang lầu 1- nơi phục vụ giải lao