Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần vận tải Dầu Việt Nam

Ngày 29/5/2020, tại hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần vận tải Dầu Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, 250 đại biểu, đảng viên tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường A

Phục vụ giải lao giữa buổi Hội nghị