Đại hội đại biểu Đảng bộ của Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí Việt Nam

Ngày 27/5/2020, tại hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, 140 đại biểu tham dự.

Không khí trang nghiêm của Đại hội tại Hội trường A

Phục vụ giải lao