0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị

Ngày 12/6/2020, tại hội trường A, Nhà Khách Tao Đàn, Hội trường Thống Nhất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, 75 đại biểu tham dự.

Đại hội diễn ra tại Hội trường A

Phục vụ giải lao