0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội Đoàn Thanh niên của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị

Chiều ngày 7/7/2020, tại phòng Hội trường A, Nhà khách Tao Đàn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hơn 50 đại biểu tham dự.

Không khí trang trọng của Đại hội tại Hội trường A, Nhà khách Tao Đàn