Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen

Ngày 13 và 14/01/2019, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018 – 2019, với hơn 500 đại biểu tham dự..

Đón khách tại tiền sảnh

Hội nghị diễn ra tại phòng Khánh Tiết