Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công ty Cổ phần Đệ Tam

Chiều ngày 28/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần Đệ Tam đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020, hơn 100 đại biểu tham dự.

Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du – nơi diễn ra Đại hội