0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2022 – 2027)

Chiều ngày 18/3/2022, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2022 – 2027) với hơn 250 đại biểu là các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo tham dự.

Với chủ đề đoàn kết – hợp tác – sáng tạo – phát triển, mục tiêu của Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới tiếp tục duy trì, phát triển ngành quảng cáo truyền thống; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng cáo trực tuyến và các loại hình quảng cáo mới nhằm đa dạng hóa, thúc đẩy ngành quảng cáo ngày càng phát triển.

Nguồn tham khảo: Đại hội Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2022-2027) (voh.com.vn)

Sảnh lầu 1 – nơi trưng bày sản phẩm của một số doanh nghiệp

Phòng Khánh Tiết – nơi diễn ra Đại hội

Hành lang phòng Đại Yến – nơi phục vụ giải lao dành cho Đại hội