Di tích lịch sử Dinh Độc Lập nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sáng ngày 27/01/2021, tại Hội nghị tổng kết ngành Du lịch Thành phố năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, vì đã có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 – 2019.

Đại diện Di tích lịch sử Dinh Độc Lập nhận bằng khen