Diễn đàn kinh tế – tài chính 2022

Ngày 29/7/2022, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất đã diễn ra Diễn đàn kinh tế – tài chính 2022, với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ: Kết nối đầu tư – Hỗ trợ phục hồi và phát triển”, do Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức. Sự kiện thu hút hơn 200 đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực Đông Nam Bộ.

Nguồn tham khảo: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/mot-so-hinh-anh-tai-dien-dan-phat-trien-kinh-te-xanh-vung-dong-nam-bo-109822.html

Phòng Khánh Tiết, nơi diễn ra sự kiện

Sảnh lầu 1, phục vụ tiệc giải lao