0915 801 778 – 0915 391 778

Đoàn Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đồng Nai tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Sáng ngày 24/5/2020, 154 Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú, trung kiên là học sinh PTTH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đây là hoạt động trong Ngày hội “Hạt giống đỏ” lần thứ II, năm 2020 do Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Đoàn nghe thuyết minh về lịch sử Di tích Dinh Độc Lập