Đoàn Ủy ban dân tộc tỉnh Bình Thuận tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Sáng ngày 13/11/2019, trong thời gian tham quan và học tập kinh nghiệm tại TPHCM, hơn 30 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Chương trình do Văn phòng Ủy ban dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đoàn tham quan bên trong Di tích