Đối thoại hữu nghị TP.HCM tổ chức tại Hội trường Thống Nhất.

Link tham khảo: https://tuoitre.vn/doi-thoai-huu-nghi-tp-hcm-hop-tac-de-thanh-cong-2022120314101119.htm?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo