“Dự án khởi nghiệp nông nghiệp – Đổi mới sáng tạo” và Phiên chợ Khởi nghiệp xanh”

Trong 02 ngày 15, 16/10/2022, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp nông nghiệp – Đổi mới sáng tạo” và Phiên chợ Khởi nghiệp xanh” với hơn 300 khách mời tham dự.

Buổi Chung kết diễn ra tại phòng Khánh tiết

Không gian trưng bày sản vật địa phương của các đơn vị tham gia Phiên chợ