0915 801 778 – 0915 391 778

Hội nghị biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 30/8/2022, tại Hội trường Thống Nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và TPHCM; các chức sắc, chức việc của 43 tôn giáo và các chức sắc tôn giáo là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nguồn tham khảo: https://baochinhphu.vn/thu-tuong-chinh-phu-bieu-duong-cac-to-chuc-ton-giao-co-dong-gop-trong-cac-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-102220830083253788.htm

Toàn cảnh hội nghị tại phòng Khánh Tiết