Hội nghị công bố quyết định thành lập chi nhánh trung tâm công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TPHCM

Ngày 18/11/2020, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Hội nghị công bố quyết định thành lập chi nhánh trung tâm công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TPHCM, do Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Đại Tín Nghĩa tổ chức, với hơn 250 khách mời tham dự.

Tiền sảnh lầu 1, nơi đón tiếp đại biểu

Hội nghị tại phòng Khánh Tiết

Sảnh phục vụ giải lao