Hội nghị của Công ty TNHH Dịch vụ báo chí Ngòi bút vàng

Ngày 17/5/2019, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty Công ty TNHH Dịch vụ báo chí Ngòi bút vàng tổ chức chương trình trải nghiệm Thành viên nhóm Tab mới 2019 của Herbalife Việt Nam, với hơn 250 khách mời tham dự.

Khách mời đi tham quan và xem phim tư liệu về lịch sử Dinh Độc Lập trước khi dự hội nghị

Chương trình diễn ra tại phòng Khánh Tiết

Phục vụ giải lao