Hội nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/2/2019, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 và định hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019 – Khối Ngoại Ngữ – Tin Học”, với hơn 500 khách mời tham dự.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc

Toàn cảnh Hội nghị