Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Hội trường Thống Nhất

Chiều ngày 15/7/2019, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất (HTTN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
Tại Hội nghị, 146 cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tập trung triển khai nhiệm vụ, đề ra giải pháp phấn đấu để hoàn thành tốt mọi kế hoạch.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HTTN chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn HTTN báo cáo sơ kết công tác Đảng, Công đoàn và chuyên môn

Đồng chí Trần Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc HTTN trình bày Bản tổng hợp ý kiến góp ý của quần chúng đối với tổ chức đảng, đảng viên