Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 16/8/2022, Hội trường Thống Nhất đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du. 189 viên chức, người lao động thuộc các phòng, bộ phận tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Giám đốc Trần Thị Ngọc Diệp đã tổng kết chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, đồng thời bàn và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Đại diện lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh công tác 6 tháng cuối năm 2022, ổn định và nâng cao chất lượng ở tất cả các hoạt động kinh doanh và phục vụ khách du lịch; biểu dương và trao Bằng khen Công đoàn Viên chức Việt Nam, Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 – 2022).