Hội nghị khách hàng của Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Ngày 7/7/2020, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Văn phòng tại TP.HCM tổ chức Hội nghị khách hàng, hơn 300 khách mời tham dự.

Sảnh đón khách

Hội nghị diễn ra tại phòng Khánh Tiết

Sảnh phục vụ giải lao