Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng

Ngày 01/10/2020, tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và du lịch Quốc tế Thiên Hà đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nhà nước của Bộ Xây dựng, với hơn 200 đại biểu tham dự.

  Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị 108 Nguyễn Du