Hội nghị Tập huấn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Để triển khai kịp thời các văn bản mới cho cán bộ, nhân viên, từ ngày 25 – 27/6/2019, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – văn phòng đại diện khu vực miền Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tín dụng năm 2019, với hơn 350 người tham dự.

Sảnh phục vụ giải lao

Toàn cảnh Hội nghị tại phòng Khánh Tiết