Hội nghị tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/01/2019, tại hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018 với hơn 400 khách mời tham dự.

Chào đón đại biểu đến tham dự Hội nghị

Toàn cảnh tại Hội trường A