Hội nghị tổng kết của công ty TNHH Savills (Việt Nam) – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM)

Ngày 08/01/2019, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, công ty TNHH Savills (Việt Nam) – chi nhánh Tp. HCM tổ chức hội nghị tổng kết báo cáo Quý 4/2018, với hơn 400 khách mời tham dự.

Công tác đón tiếp và trả lời truyền thông tại tiền sảnh lầu

Toàn cảnh hội nghị tại phòng Khánh tiết

      Phục vụ giải lao tại sảnh lầu 1