0915 801 778 – 0915 391 778

Hội nghị Tổng kết của Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Chiều ngày 19/4/2019, tại Hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, với hơn 100 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại lầu 1