Hội nghị Tổng kết của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling)

Ngày 22/12/2022, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 với sự tham dự của gần 300 lãnh đạo và cán bộ nhân viên.