0915 801 778 – 0915 391 778

Hội thảo khoa học của Viện Những vấn đề phát triển

Sáng ngày 28/8/2022, tại Hội trường A, Trung tâm hội nghị 108 Nguyễn Du, Viện Những vấn đề phát triển đã tổ chức Hội thảo khoa học ”Tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa tâm linh thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển trong giai đoạn mới”. Hội thảo thu hút hơn 150 đại biểu tham dự.