0915 801 778 – 0915 391 778

Hội trường Thống Nhất hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019

Sáng ngày 28/6/2019, nhân ngày Gia đình Việt Nam, “Gia đình” Hội trường Thống Nhất và các đơn vị Văn phòng Chính phủ phía Nam cùng nhau có thêm một việc làm ý nghĩa – hiến máu cứu người.

Với tinh thần “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc”, đã có gần 70 công chức, viên chức và người lao động tham gia Chương trình tình nguyện hiến máu 2019.

Các thành viên hào hứng tham gia hiến máu