0915 801 778 – 0915 391 778

Họp tổng kết báo cáo Quý I/2019 của công ty Savills (Việt Nam), chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 02/4/2019, tại phòng Nội Các, Hội trường Thống Nhất,  Công ty TNHH Savills (Việt Nam), chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết báo cáo Quý I/2019 của công ty, hơn 100 khách mời tham dự.

Công tác chuẩn bị của cuộc họp

Cuộc họp tại Phòng Nội các

Tiệc giải lao