Lễ ký kết hợp đồng thiết kế FEED

Chiều ngày 18/6/2019, Lễ ký kết hợp đồng thiết kế FEED giữa Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng toàn cầu và Công ty TNHH Sembcorp Marine đã diễn ra trong không gian riêng biệt và trang trọng của Hội trường Thống Nhất.

Quang cảnh buổi lễ ký kết tại phòng Đại Yến